top of page
Rilanos-baneris.jpg

Interneto svetainės www.rilanos.lv privatumo politika

"RILANOS" SIA

Reg. ne. 40103355758

PVM Nr. LV40103355758

Juridinis adresas:

Jūrmala gatve 113B-14, Ryga, LV-1029, Latvija

Privatumo politika

1.  Įvadas

"RILANOS" SIA  (toliau – Vadovas), svetainėjewww.rilanos.lv  (toliau – Svetainė) tvarko asmens duomenis, gautus iš duomenų subjekto – Svetainės naudotojo (toliau – Vartotojas).

Valdytojas rūpinasi Vartotojo privatumu ir asmens duomenų apsauga, gerbia Vartotojo teisę į asmens duomenų tvarkymo teisėtumą pagal galiojančius teisės aktus – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentą 2016/679 dėl apsaugos. fizinių asmenų dėl asmens duomenų tvarkymo ir tokių duomenų laisvos apyvartos (Reglamentas) ir kiti taikomi įstatymai privatumo ir duomenų tvarkymo srityje.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Valdytojas parengė šią privatumo politiką, siekdamas suteikti Vartotojui Reglamente numatytą informaciją.

Privatumo politika taikoma duomenų tvarkymui nepriklausomai nuo to, kokia forma ir/ar laikmena Vartotojas pateikia asmens duomenis (Svetainėje, popieriniu formatu, asmeniškai ar telefonu).

Valdytojas pasilieka teisę bet kada pakeisti šias sąlygas. Svetainės lankytojas privalo savarankiškai patikrinti svetainės turinį, kad susipažintų su taisyklių pakeitimais.

 

2. Duomenų valdytojo tapatybė ir kontaktinė informacija

Valdytojas yra  "RILANOS" SIA

Reg. Nr. 40103355758

pagrindinis puslapis – www.rilanos.lv

paštas – rilanos@rilanos.lv

telefonas – +371 25 966 663

 

3./ Asmens duomenų tvarkymo tikslai, taip pat tvarkymo teisinis pagrindas

Jei Vartotojas pateikia Valdytojui savo asmens duomenis telefonu, naudodamiesi Svetainės kontaktinėmis formomis, elektroniniu paštu ar kitokiu paštu, šią informaciją išsaugome ir naudojame atitinkamos paslaugų teikimo sutarties įvykdymui ar sudarymui, įskaitant ir klientui. identifikavimas; už sutarties parengimą ir sudarymą; už paslaugų teikimą (sutartinių įsipareigojimų vykdymą); už klientų aptarnavimą; už prieštaravimų svarstymą ir apdorojimą; didinti klientų lojalumą; mokėjimų ir atsiskaitymų administravimui; skolų išieškojimui ir išieškojimui; už faktų įrodinėjimą, svetainės priežiūrą ir jos veikimo gerinimą; verslo planavimui ir analitikai; planavimui ir apskaitai. Taip pat šiuos duomenis tvarkysime informacijos teikimui valstybės valdymo institucijoms ir operatyvinės veiklos subjektams išorės norminių aktų nustatytais atvejais ir apimtimi.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra sutarties sudarymas ir vykdymas, norminių aktų įvykdymas, pagal Kliento – duomenų subjekto sutikimą, mūsų teisėtus (teisėtus) interesus (pavyzdžiui, patikrinti asmens tapatybę). Klientas prieš sudarant sutartį; užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą; išanalizuoti svetainės aplikacijų veikimą, užtikrinti paslaugų teikimo efektyvumą ir kt.

 

4./ Asmens duomenų kategorijos

Asmens duomenų kategorijos – vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto ar pašto adresas, IP adresas, telefono numeris, žinutės ar laiško turinys ir kt.

 

5./ Asmens duomenų gavėjų kategorijos

Duomenys atskleidžiami tiems Valdytojo darbuotojams, kuriems jų reikia tiesioginių pareigų vykdymui, siekiant įvykdyti ar sudaryti atitinkamą paslaugų teikimo sutartį.

Rinkdami ir naudodami asmens duomenis iš dalies naudojame išorinių paslaugų teikėjų, kurie pagal sutartį griežtai laikosi mūsų nurodymų, paslaugomis, kurias kontroliuojame prieš naudodamiesi paslauga ir ateityje.

 

6./ Duomenų subjektų kategorijos

Duomenų subjektų kategorijos – esami, buvę ir potencialūs Valdytojo klientai, taip pat kiti asmenys, išreiškiantys norą bendrauti su Valdytoju.

 

7./ Duomenų perdavimas už Latvijos ribų

Gauti duomenys neplanuojami už Latvijos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų, taip pat nebus perduoti jokiai tarptautinei organizacijai. Tuo pačiu, atsižvelgdamas į tai, kad Svetainė yra prijungta prie Google ir Facebook paslaugų, Valdytojas negali garantuoti, kad minėtos įmonės neperduos duomenų už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų.

 

8./ Duomenų saugojimo trukmė

Mes tvarkome ir saugome Vartotojo asmens duomenis tol, kol viena iš šalių turi teisinę pareigą saugoti duomenis.

Pasibaigus minėtoms aplinkybėms ir jei duomenų apsaugos instrukcijose nenurodyta kitaip, asmens duomenis ištriname ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tada, kai nebegalioja pradinė duomenų saugojimo priežastis, nebent esame teisiškai įpareigoti toliau saugoti šiuos duomenis (pvz. pavyzdžiui, bet tuo neapsiribojant, buhalterinė apskaita ar teisminiai procesai).

 

9./ Duomenų subjekto prieiga prie asmens duomenų

Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis per vieną mėnesį nuo atitinkamo prašymo pateikimo dienos.

Vartotojas prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo gali pateikti raštu asmeniškai, Valdytojo juridiniu adresu (pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), paštu arba elektroniniu paštu, pasirašydamas saugiu elektroniniu parašu;

Valdytojas, gavęs Vartotojo prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo, patikrina Naudotojo tapatybę, įvertina prašymą ir jį įvykdo norminių aktų nustatyta tvarka.

Vartotojas turi teisę gauti norminiuose aktuose nurodytą informaciją, susijusią su jo duomenų tvarkymu, teisę reikalauti susipažinti su savo asmens duomenimis, taip pat prašyti Valdytojo juos papildyti, ištaisyti ar ištrinti, apriboti tvarkymą. arba teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, jei šios teisės neprieštarauja duomenų tvarkymo tikslui (sutarčių sudarymui ar vykdymui).

Duomenų subjektas neturi teisės gauti informacijos, jeigu šią informaciją draudžiama atskleisti pagal nacionalinio saugumo, valstybės gynybos, visuomenės saugumo, baudžiamosios teisės įstatymus, taip pat siekiant užtikrinti valstybės finansinius interesus mokesčių klausimais arba finansų rinkos dalyvių priežiūrą ir makroekonominę analizę.

 

10./ Slapukų apdorojimas

Svetainėje renkami duomenys apie Svetainės lankytojus, todėl Svetainės prižiūrėtojas gali įvertinti, kiek Svetainė naudinga ir kaip ją būtų galima patobulinti.

Valdytojas nuolat tobulina Svetainę, siekdamas pagerinti jos naudojimą, todėl Valdytojas turi žinoti, kokia informacija yra svarbi Svetainės lankytojams, kaip dažnai jie lankosi Svetainėje, kokius įrenginius ir naršykles naudoja, iš kokio regiono lankytojai atvyksta. , ir kokį turinį jie mėgsta skaityti labiausiai.

 

Valdytojas naudoja Google Analytics sistemą, kuri leidžia Valdytojui analizuoti, kaip lankytojai naudojasi Svetaine. Apie tai, kaip veikia pagrindiniai Google Analytics principai, galite sužinoti Google svetainėjehttps://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Surinktus duomenis Valdytojas naudoja savo teisėtais interesais, siekdamas pagerinti Svetainės lankytojų poreikių supratimą ir pagerinti Valdytojo skelbiamos informacijos prieinamumą.  Lankytojas gali bet kada sustabdyti „Google Analytics“ duomenų rinkimą, kaip aprašyta čia:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

Svetainę talpinantis serveris gali įrašyti lankytojo siunčiamas užklausas (naudotą įrenginį, naršyklę, IP adresą, prisijungimo datą ir laiką). Šiame punkte minimi duomenys naudojami techniniais tikslais: užtikrinti tinkamą Svetainės veikimą ir saugumą bei ištirti galimus saugumo incidentus. Šiame punkte nurodytų duomenų rinkimo pagrindas yra Valdytojo teisinis suinteresuotumas užtikrinti Tinklalapio techninį prieinamumą ir vientisumą.

 

Slapukai – tai nedideli failai, kuriuos kiekvieną kartą lankytojui apsilankius Svetainėje, naršyklė išsaugo lankytojo kompiuteryje tiek, kiek nurodyta lankytojo kompiuterio naršyklės nustatymuose. Individualūs slapukai naudojami lankytojui siūlomos informacijos ir reklamos atrinkimui ir pritaikymui, atsižvelgiant į lankytojo anksčiau peržiūrėtą turinį, ir taip padaryti naudojimąsi Svetaine paprasta, patogia ir individualiai pritaikyta lankytojams. Papildomą informaciją apie slapukus, taip pat jų ištrynimą ir tvarkymą galite gauti pagrindiniame puslapyjewww.aboutcookies.org.

 

Svetainėje naudojami slapukai, siekiant rinkti vartotojų IP adresus ir naršymo informaciją bei leisti Svetainei prisiminti lankytojo pasirinkimus. Slapukai leidžia Duomenų valdytojui sekti Svetainės duomenų srautą ir vartotojo sąveiką su Svetaine – Valdytojas naudoja šiuos duomenis lankytojų elgsenai analizuoti ir Svetainei tobulinti. Teisinis slapukų naudojimo pagrindas yra Valdytojo teisėtas interesas užtikrinti Svetainės funkcionalumą, prieinamumą ir vientisumą.

 

Lankytojas gali valdyti ir/ar ištrinti slapukus pagal savo pasirinkimą. Daugiau informacijos apie šį procesą rasite čiawww.aboutcookies.org. Lankytojas gali ištrinti bet kokius jo kompiuteryje esančius slapukus, o dauguma naršyklių gali būti nustatytos taip, kad blokuotų slapukų patalpinimą kompiuteryje. Lankytojas gali atsisakyti slapukų naršyklės meniu arbahttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Norėdami atlikti reikiamus nustatymus, lankytojas turi susipažinti su savo naršyklės sąlygomis. Jei slapukai bus blokuojami, lankytojas kiekvieną kartą lankydamasis Svetainėje turės rankiniu būdu koreguoti nustatymus ir yra tikimybė, kad kai kurios paslaugos ir funkcijos neveiks.

 

Su statistiniais Svetainės lankytojų duomenimis gali susipažinti tik Valdytojo darbuotojai, atsakingi už tokių duomenų analizę.

Jei nenurodyta kitaip, slapukai saugomi tol, kol atliekama veikla, kuriai jie buvo surinkti, ir tada ištrinami.

Tuo atveju, kai Valdytojo Svetainėje buvo išplėsta forumo ar komentarų galimybė, tokiu atveju lankytojo pateiktas IP adresas ir duomenys yra saugomi Svetainėje. Slapukai su šiais duomenimis gali būti saugomi vienerius metus jūsų patogumui (kad kitą kartą nereikėtų rašyti naujo).

 

11./ Trečiųjų šalių interneto svetainės

Galime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kurios yra įgaliotos mūsų svetainėse arba mūsų paslaugose, programose ir įrankiuose talpinti trečiųjų šalių slapukus, gavę jūsų sutikimą. Šie paslaugų teikėjai leidžia mums suteikti jums geresnę, greitesnę ir saugesnę svetainę. Atminkite, kad trečiųjų šalių slapukams taikomos tų trečiųjų šalių privatumo politikos, todėl mes nesame atsakingi už šias privatumo taisykles.

Svetainėje įdiegtas „Facebook pixel“ įrankis. Šio įrankio naudojimo tikslas – pritaikyti turinį ir skelbimus „Facebook“ vartotojams. Norėdami sužinoti daugiau apie Facebook privatumo politiką, spustelėkite čia https://www.facebook.com/about/privacy/. Skelbimo nustatymus taip pat galite pakeisti savo Facebook profilyje.

 

12./ Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Nacionalinei duomenų inspekcijai). Dokumentus Duomenų valstybinė inspekcija priima paštu, elektroniniu paštu (dokumentai pasirašyti saugiu elektroniniu parašu), taip pat juos galima palikti 1 aukšto pašto dėžutėje Blaumaņa g. 11/13, Ryga. Duomenų valstybinė inspekcija priima elektroninio pašto adresu siunčiamus elektroninius laiškusinfo@dvi.gov.lv.

 

13./ Privatumo politikos galiojimas

Pasiliekame teisę retkarčiais keisti ir papildyti šios privatumo politikos turinį, kad paaiškintume, kaip tvarkome jūsų duomenis. Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, kviečiame reguliariai peržiūrėti šią privatumo politiką, kad būtumėte informuoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Svetainėje.

bottom of page